Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Nærum Apotek er akkrediteret uden bemærkninger i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel DDKM.

DDKM er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssytem for sundhedsvæsnet. Det er et system der skaber løbende læring og kvalitetsudvikling. Dette forpligter blandt andet Nærum Apotek til at sikre følgende:

  • Ventetid
  • Fejludleveringer
  • Servicegrad
  • Rådgivning og information

 Se målene og målopfyldelse her.

 

Betjening af handicappede: Nærum Apotek har automatisk døråbning og er i niveau med gaden,så der er let adgang for bevægelseshæmmede kunder. Endvidere forefindes handicap P-plads lige uden for indgangsdøren.

 

Dine oplysninger