Nyhedsbrev
Kundebetjening

Arbejdsgangen på Nærum Apotek

For at minimere ventetiden på Nærum Apotek bliver vores kunder, som afleverer recepter eller har recepter på receptserveren, ekspederet færdigt med det samme og af den samme medarbejder. 

Recepter, der modtages fra læger pr. telefon eller fax, ekspederes i den rækkefølge, de modtages.

Har du medicinkort eller andet tilskud, bedes du gøre os opmærksom på dette.

Du bedes også oplyse om medlemskab af sygeforsikringen "Danmark".

Er der ikke på recepten udtrykkeligt angivet et bestemt produkt(mærke), vælger apoteket det billigste præparat (synonym eller parallelimporteret). Oplys os venligst inden ekspeditionen, hvis du ønsker et bestemt præparat. Dette kan skrives i vores edb under dit cpr.nr.

 

Ved ekspedition af recepter hav venligst sunhedskort/sygesikringskort parat.

as

Dine oplysninger