Nyhedsbrev
Substitution

Substitution på Nærum apotek

Substitution betyder erstatning og dette betyder at apoteket udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Der stilles følgende krav til substitution: 

  • Skal indeholde samme virksomme stof
  • Det skal være samme styrke
  • Bruges eller indtages på samme måde (som f.eks. tabletter og kapsler til indtagelse gennem munden).

Vi skal ifgl. lovgivningen udlevere det billigste lægemiddel.

 

Undtagelser:

 

  • Når lægen skriver ”ej S” på recepten, skal apoteket udlevere præcis det lægemiddel, der står. Du betaler selv prisforskellen mellem det billigste lægemiddel og det ordinerede lægemiddel. Du kan altid forlange, at vi udleverer det billigste lægemiddel, såfremt lægen ikke har skrevet          "ej S". 
  • Du kan selv vælge et hvilket som helst lægemiddel i gruppen af synonymelægemidler. Du skal bare sige det ved indlevering af recepten. Også her betaler du selv prisforskellen mellem det billigste lægemiddel og det udleverede lægemiddel.

 

Hvis hverken du eller din læge har fravalgt substitution, får du udleveret det billigste lægemiddel. Vi er kun forpligtet til at udlevere det billigste lægemiddel, når prisforskellen mellem det ordinerede lægemiddel og det billigste lægemiddel ligger udenfor eller over bagatel - grænsen.

Dine oplysninger